Nyheter
 
 Av ulike årsaker er kafeteriaen dessverre stengt
mandag - torsdag fra 20.08.18.
 
Overnatting og hytteutleie går som normalt 
 
 Fredag - søndag holder kafeteriaen åpent 
fra 13 - 18 
 
 
 
 
 VELKOMMEN 

Antall artikler: 22
default.aspx?ArticleID=125053&MenuID=5358
default.aspx?ArticleID=106191&MenuID=7551
default.aspx?ArticleID=13145&MenuID=5356
default.aspx?ArticleID=92134&MenuID=5364
default.aspx?ArticleID=37770&MenuID=5362
default.aspx?ArticleID=37769&MenuID=5362
default.aspx?ArticleID=37767&MenuID=5365
default.aspx?ArticleID=13170&MenuID=5356
default.aspx?ArticleID=92133&MenuID=5363
default.aspx?ArticleID=13146&MenuID=5359
default.aspx?ArticleID=37309&MenuID=5357
default.aspx?ArticleID=84657&MenuID=7551
default.aspx?ArticleID=80100&MenuID=7551
default.aspx?ArticleID=75992&MenuID=7551
default.aspx?ArticleID=70254&MenuID=7551
default.aspx?ArticleID=66254&MenuID=7551
default.aspx?ArticleID=56478&MenuID=5358
default.aspx?ArticleID=61970&MenuID=7551
default.aspx?ArticleID=56233&MenuID=7551
default.aspx?ArticleID=46971&MenuID=7551
default.aspx?ArticleID=41518&MenuID=7551
default.aspx?ArticleID=37768&MenuID=7551
Firmainfo
Imingfjell Turistheim
3632 Uvdal


Telefon
(+47) 32 74 36 90
Mobil
(+47) 976 65 636

E-post: imingfjell@start.no
 

Nils Helge Tufto

Grupper på bestilling også utenfor åpningstider